تبلیغات
گروه ماهور - اصطلاحات موسیقی
گروه ماهور
نوازندگان ویولن ایران زمین

کورانت (به انگلیسی: Courante) یک نوع رقص تند و پرشتاب سه ضربی است که پیشینه در سنت موسیقیایی آلمان و فرانسه دارد.

(ارسی)Arsiخیز،پرش
(ارت)Arteهنر
(ارتیکلاتو)Articolatoگویا،رسا،زبان دار،بیانگر.
(ارتیکلتسیون)Articolazioneنحوه های گوناگونی که یک نوازنده تصنیفات آهنگ ساران را اجرا میکند. مانندportamento,legato,staccatoو....
(ارتیستیکامنت)Artisticamenteهنرمندانه
(اشندنت)Ascendenteحرکت صعودی نت ها.
(اسای)Assaiبسیار،خیلی.
(اسییم)Assiemeباهم،بایکدیگر

ادامه ی مطالب در کانال ویولنیست ها

TELEGRAM.ME/VIOLONIنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط محمدرضا کشاورز