تبلیغات
گروه ماهور - مطالب ابراهیم آژنگ
گروه ماهور
نوازندگان ویولن ایران زمین

زندگینامه و دانلود آثار ابراهیم آژنگ

 

موسیقی دان دوره قاجار. تولد و وفات: ( ... ) ۱۳۲۰ قمری
وی در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه ، در قسمت موزیک مدرسهٔ نظام ، به تحصیل موسیقی پرداخت. پس از آن یکسال نزد مسیو لومر فرانسوی ، مدرس شعبهٔ موزیک دارالفنون رفت و از تعلیمات وی استفاده کرد. بعدها در مدرسهٔ نظامی با کلیهٔ آلات موسیقی نظام آشنا شد و دروس علمی و تئوری سلفژ ، ارکستراسیون و هارمونی را فرا گرفت. وی در نزد مسیو دووال به فراگیری ویولن پرداخت و بهُطوری در نواختن آن مهارت پیدا کرد که به ابراهیم ویولنی معروف شد. آژنگ ریاست موزیک فوج لاریجان معاونت کلاس موزیک دارالفنون را بهعهده داشت. وی برای تدریس موسیقی ، از روی نت و قواعد علمی ، اقدام به تأسیس کلاس موسیقی کرد. او ردیفها و گوشههای موسیقی ایرانی را از آقا میرزا حسینقلی فرا گرفت و آنها را بهصورت نت در آورد و به شاگردان تعلیم داد. در ضمن برای تمام دستگاهها ، پیش درآمد و رنگ و تصنیف ساخت. از جملهٔ پیشدرآمدهای شوشتری ، ماهور و راست پنجگاهش بسیار مشهور بود و تا آن زمان کسی چنین کاری را نکرده بود. از شاگردان بهنام وی میتوان مرتضی و رضا محجوبی و شهباز برمکی را نام برد. پس از تأسیس رادیو تهران آژنگ برای سرپرستی نوازندگان رادیو برگزیده شد و تا سال ۱۳۲۰ در این سمت باقی ماند. قطعاتی برای موسیقی ایرانی تنظیم کرده است ، چند مارش نظامی ساخت که در موزیک ارتش از آن استفاده شد.
برچسب ها: زندگینامه و دانلود آثار ابراهیم آژنگ، عکس ابراهیم آژنگ، ویولنیست های ایران،
نوشته شده در تاریخ جمعه 29 بهمن 1389 توسط محمدرضا کشاورز